top of page

představení / performances

Původní les aneb Kdo teď bude roznášet mor?

Po tisíce generací se lidské bytosti považovaly za součást širšího společenství přírody a pěstovaly aktivní vztahy s ostatními lidmi, zvířaty, rostlinami a dalšími přírodními fenomény včetně krajiny nebo počasí,
které jsme teprve „nedávno“ začali považovat za neživé a bezduché…
 

Kolik dá člověku práce porazit strom, rozřezat ho a rozštípat na polena a třísky?
Kde ale najde zastání zajíc, veverka a plch, zatímco dřevorubci plení jejich domovy?
Láska k přírodě v době nárůstu spotřeby grilovacích briket.

 

Fyzické divadlo s tancem, živou hudbou a silnými proudy světelných paprsků, navazující na představení HLUBINY a oživlou instalaci MOUDROST.


Připravilii:  M. Dörnerová, M. Máchová, V. Švejda, J. Dörner, J. Kalivoda, J. Kniha, M. Zika, J. Brejcha,
                   M. Špetlík, L. Bouzek, J. Wiesner, M. Cáb, A. Kupelyan

ŽENA NA MĚSÍCI / A WOMAN on the Moon

    Wariot Ideal uvádí světové vystoupení jediného opravdového cirkusu cvičených oblečených blech.
  Vystoupí tři hetrosexuální bílí muži v nejlepším věku a jedna žena!
Živá hudba, drezura slonů, kaskadérské kousky, přímý přenos prvního přistání liliputa na měsíci, žonglování s talíři a promítání hrůzostrašných filmových záběrů! Zábava pro tradiční rodinu s tradičními hodnotami! Šovinismus, machismus a netolerance všeho druhu v zábavném spektáklu pro veterány všech kulturních válek! 

autoři / creative team  Jan Kalivoda, Vojta Švejda, Jan Dörner, Štěpánka Pencová, Milena Dörnerová, Daniela Klimešová
 

ILUZIONISTA / The ILLUSIONIST

Nenapravitelný milovník divadla a notorický amatér předvádí během jednoho večera vše, co by chtěl každý znalec scénických umění vidět - operu, western, balet i horror. K vidění bude epochální dílo krále iluzí. Přímo před zraky diváků vyrobí velké divadlo. Žánry, role i kostýmy se tu střídají jako na běžící pásu a náš hrdina si ani nestačí všimnout, že zajatcem světa iluzí je především on sám. 

Soubor Wariot Ideal se s one-man kabaretem Vojty Švejdy nazvaném Iluzionista vrací ke svým počátkům a navazuje na někdejší úspěšné sólové klauniády Bliss nebo Albert se bojí. Nová práce však není prostým návratem k moderní pantomimě, či klaunérii, ale umanutě vytváří eklektickou směs všech dostupných jevištních disciplín. Vojta Švejda zde představuje klasického antihrdinu, který se v umolousaných kulisách pokouší hrát velké divadlo, ať to stojí, co to stojí.
 

Idea: Vojta Švejda
Režie: Petr Forman
Účinkují: Vojta Švejda

Realizovali: P. Forman, V. Švejda, J. Dörner, J. Kalivoda, M. Dörnerová, P. Horký, L. Polášková

DSC_6566kop.jpg
ŠKŮDCI / PESTS

   Před použitím dýmovnice je potřeba odstranit všechna zvířata včetně akvarijních rybiček. Likvidace mechanickou cestou je zdlouhavá, pracná a neúčinná.
I kdybyste je chtěli zabít, jsou v mnohem větší přesile a boj s nimi je předem prohraný. Některé zlikvidujete jen za účasti sousedů.
   Usušte si levanduli, chmel, šeřík nebo ořešák a ušijte si malé bavlněné sáčky.
Jako poslední přichází na řadu kontrola úspěšnosti zásahu a dodatečná likvidace nově narozených jedinců.
   Wariot Ideal konečně nemá řešení.   Before using a fogger, you must remove all animals, including aquarium fish.
 The physical removal process is lengthy, labor-intensive, and ineffective. Even if you wanted to kill them, they far outnumber you and you are destined to lose the fight. Some can be eradicated only if your neighbors participate as well.
   Dry yourself some lavender, hops, lilac, or walnut leaves, and sew some small cotton bags. Finally, check the success of your efforts and, if necessary, eradicate any new-born individuals.
   Finally, Wariot Ideal has no solution.


autoři / creative team  Jan Kalivoda, Vojta Švejda, Jan Dörner, Milena Dörnerová

HLUBINY / The DEPTHS

   Rozhodně upečeme masku! Zbytek se doplácá až na hlavě a svaří rozpálenou pánví.
Nebo se to slepí vejcem. Pak Asyřan ze šneků, žehličkové boty a tedy nutně i proudový chránič. Košíkář a slámař a jejich pracovní i hudební nástroje. Takže vlastně koncert!
 Starý zákon jako inspirace i podložka k vrtání, strouhání a blanšírování. Zápas na život a na smrt v hulákání. Konflikt o třech prutech. Obětování jako mírové řešení.
Hlavně, aby se nic nepodcenilo.
Teď jíme a pijeme, abychom se tak spojili se svými kořeny! Takže předci jsou ti kořeni.
A my jsme toho testes! (To znamená varlata)! Předky máme rádi, ale běžně podceňujeme etiketu a přeceňujeme podlézání. To je škoda...
Ale když to zvládl Job, zvládne to každý! A my v tom případě asi taky.
Hlavně nenasrat Břízáka! Jinak máme medle utrum.
   Hlubiny, kde se bohům nedaří až zas tolik vyčnívat
a nám lidem se nepoštěstí vždycky včas vyfárat.
   A taky divadlo, tanec, sport nebo ustrnutí na fleku.

   We’ll definitely be baking a mask! The rest will be assembled on the head and welded together using a red-hot pan. Or glued together with eggs. Then an Assyrian made with snails. And clothes-iron shoes – thus the need for a circuit breaker. A basket-maker and straw-weaver and their tools and musical instruments.
Looks like it’ll be a concert, actually! The Old Testament as a source inspiration
and as a support for drilling, grating, and blanching. A life-and-death struggle
in shouting and hollering. A conflict over three arrows.
Sacrifice as a path towards peace. As long as nothing is underestimated.
Let us now eat and drink in order to become one with our roots! Our ancestors are our roots. And we are all balls! (Meaning testes)!
We love our ancestors, but we regularly underestimate etiquette and overestimate boot-licking. What a shame... Still, if Job could do it, anyone can! Which probably means us as well. But don’t piss off the tree-demon! Or it’ll be the end of us.
   Depths where even the gods aren’t so special and we humans don’t always
make it to the surface in time.
   And also theatre, dance, sport, or just hanging around.

Autoři / Creative team
Vojta Švejda, Jan Kalivoda, Jan Dőrner, Šimon Janíček, Milena Dőrnerová, Mikoláš  Zika

Hlubiny_listy_col.jpg
ALKOHOLY (díl 1-9) / ALCOHOLS (vol. 1-9)
SvejdaAbc_nahled.jpg
Kalivoda_nahled.jpg
dorneranivea_nahled.jpg

 

Akční umění, vyvolávání démonů, žehličkové boty, strašný lesů pán, kurátorská práce jako hudba,
art brut živě. Bible jako inspirace i podložka k vrtání.

Otevřený výtvarně akční ateliér, kde manuální výroba rekvizit k připravovanému
představení "Hlubiny" volně přechází v nekontrolovatelnou performance.

Zpustošení představ o tom, co má být výstava, koncert, divadlo. Jde o pracovní úsilí,
nebo  jen alkoholický večírek členů skupiny Wariot Ideal?

Nic, co byste chtěli, aby se dělo u vašich sousedů.

Performance konaná v rámci festivalu Čtyři dny v pohybu 2018.


Action art, demon raising, plate armor sabatons, the dreaded forest king, curatorial work as music, live outsider art… The Bible as inspiration as well as a foundation to be undermined…

An open performance art studio, where the manual production of props in preparation for a performance of Hlubiny / The Depths loosely progresses into an uncontrollable performance…  

The obliteration of expectations of what an exhibition, a concert, or theatre should be… Is this truly a working effort, or only an alcoholic evening enjoyed by the members of the Wariot Ideal creative collective?

It is definitely not anything you would want to see your neighbors doing.


autoři / creative team  Jan Kalivoda, Vojta Švejda, Jan Dörner, Milena Dörnerová

 

LETCI / AVIATORS

Na křídlech 311. bombardovací perutě RAF.
Příběh mladých mužů odcházejících do zahraničního odboje s touhou pokořit Hitlera, zastavit smrtící vlnu šířící se celou Evropou a osvobodit své nejbližší i okupované Československo. Po nebezpečném útěku se složitě dostávají do Velké Británie, kde na ně namísto okamžitého boje čekají nudné hodiny anglického jazyka, nácvik létání ve formacích (ale pouze na bicyklech) a zdánlivě nekonečný výcvik. Nakonec se přeci jen ocitají v útrobách těžkých pomalých bombardérů, snadných cílů pro německé stíhače i pozemní protivzdušnou obranu Třetí říše.

Muži létající na křídlech RAF stáli nohama pevně na zemi a neváhali vyměnit své životy za ráznou a přímou odpověď. Wariot Ideal vzdává hold „bezejmenným hrdinům“ s veškerou úctou, částečně s patosem, ale rozhodně s humorem sobě vlastním. Letadla v měřítku 1:18, dobové filmové záznamy, věrné kostýmy i rekvizity, to vše na dosah diváků.

Wariot Ideal toto představení věnuje památce těch, kteří nenechali svůj osud a osud celé Evropy na ostatních, ale sami převzali odpovědnost.

Wariot Ideal tells the story of the young men who joined the foreign resistance with the goal of defeating Hitler, halting the wave of death spreading across Europe, and liberating their occupied homeland. After a dangerous escape and a difficult journey, they arrive in Great Britain, where, instead of being immediately sent into battle, they face hours of boring English lessons, learning to fly in formation (but only on bicycles), and seemingly endless military training. Eventually, however, they find themselves inside slow and heavy bombers that are easy targets for German fighters and for the Third Reich’s ground-based air defenses.

The RAF aviators had their feet planted firmly on the ground and did not hesitate to trade their lives for forceful and direct action. Wariot Ideal gives these “nameless heroes” the honor they deserve, sometimes with a dose of pathos but definitely with the ensemble’s typical sense for humor. Airplanes at a scale of 1:18, period film sequences, faithful costumes and props – and all of it within reach of the audience.

Wariot Ideal dedicates this performance to those who did not leave their fate and the fate of Europe in the hands of others, but took responsibility for it themselves.

 

Autoři, performeři / Authors, performers
Jan Dörner, Jan Kalivoda, Vojtěch Švejda, Patrik Vojtíšek, Mikoláš Zika
Výtvarníci / Artists
Jan Brejcha, Robert Smolík, Mikoláš Zika
Kostýmy / Costumes
Daniela Klimešová
Světla / Lighting design
Patrik Sedlák
Hudba, zvuk / Music, sound

Jan, Lukáš & Václav Kalivoda
Produkce / Production

Milena Dörnerová

28 dní / 28 days

Temně laděné sólové představení pohybující se na hraně Beckettovského dramatu, Defoeova dobrodružství Robinsona Crusoe a Londonova Tuláka po hvězdách. Nahlédnutí do intimního vesmíru jednoho obskurního městského trosečníka: přežívá v pustině svého pokoje, navzdory základním zvířecím potřebám, ve vesmíru uzavřeném čtyřmi stěnami. Přežil život a pořád ještě žije – bez pátků i bez víkendů. Inscenace bez zbytečných vodítek a návodů k jeho pochopení.

 

 

 


In this darkly atmospheric solo performance, Beckett drama meets Defoe's Robinson Crusoe meets Jack London's Star Rover. A glimpse into an obscure urban castaway's intimate universe: despite basic animal needs he survives, in the wasteland of his room, a universe enclosed by four walls. He has survived life, yet keeps on living - with no Fridays and no weekends. A performance free of unnecessary guideposts on how to understand things.

 

 

 

autoři / creative team
Jan Kalivoda, Vojta Švejda, Jan Dörner, Milena Dörnerová

PIRÁT A LÉKÁRNÍK / THE PIRATE AND THE APOTHECARY

Vážený diváku,
v boji o jisté ospravedlnění se před světem a zároveň ve strachu před zklamáním z vlastního zpackaného života jdou morálka a slušnost stranou. Trojice protagonistů je téměř doslova přikována k provizornímu jevišti železnými hřeby a s nenasytnou dravostí se předhání ve vlastních výstupech, překřikují se, šťouchají do sebe a vůbec mezi sebou soupeří většinou nefér údery tak, aby si pro sebe urvali maximum divákovy pozornosti. V představení jsou navíc použity bezmála zvláštní efekty. Aktéři se při jeho přípravě podrobili abnormální fyzické i psychické zátěži. Během nejrůznějších workshopů, přednášek a cvičení podstoupili vrcholnou torturu jevištní drezury tradičního cirkusu. Veškeré tyto aktivity měly jen nejasný cíl a zřídkakdy kladný morální dopad. Během samotného zkoušení se pak protagonisté zaměřili na co nejužší propojení svých poznatků a následně pak, při procesu nazvaném „mozektank“ (tj. podrobení se vůli většiny pouze tehdy, když si dotyčný bezezbytku prosadí vlastní názor), maximálně využili svých schopností a zkušeností k vytvoření fenomenálního pokusu o propracované drama. Dodejme, že se vyhnuli samoúčelnosti, kýči a generalizaci. Veškerá tato snaha má nejasný cíl a zřídkakdy kladný morální dopad – což je třeba zdůraznit!!! Některé věci zmíněné v této anotaci jsou k vidění i během představení.

S přáním hezkého dne, Váš Wariot Ideal

 

Dear audience members,
While we struggle to prove ourselves to the world, and fall prey to a deep-set fear that we are wasting our own lives, morality and decency are vanishing. A trio of protagonists is almost literally nailed to a temporary stage with iron spikes, and each tries fiercely to outdo each other in performing their own bits, shouting over each other, shoving and resorting to unfair blows in order to steal the audience’s attention away from anyone else. Also, many special effects are used in the performance. In preparing for this piece, the performers subjected themselves to extreme physical and psychological stress. Like trained animals in an old-style circus they endured the worst possible torture during various workshops, lectures and exercises. All of these activities had unclear goals and only very rarely a positive moral outcome. During rehearsal itself, the protagonists aimed for the closest possible interconnection of their experiences and then, during a procedure called „mozektank“ (which means submitting to the will of the majority only once you have has convinced it to accept your own opinion), they used their skills and experience to the maximum in order to undergo a phenomenal attempt at creating a complex drama. We should add that they have at all times avoided pretension,
kitsch, and generalizations. All of these efforts lack clear goals and only very rarely could have a positive moral outcome – which must be emphasized!!! Some of the things mentioned in this blurb can be seen in this performance.

With very best wishes, Wariot Ideal

 

Koncepce, Scénář, Světla, Scéna, Hudba, Hrají / Concept, Screenplay, Lights, Set, Music, Performed by
 Jan Kalivoda, Vojta Švejda, Jan Dörner
Kostýmy / Costumes
Daniela Klimešová
Výtvarník / Artist designer
Bohdan Dušek
Produkce / Production
Milena Fabiánová

  • YouTube Classic
GundR

 

Příběh bratrství – vztahu, který je stejně jako dobývání nejvyšších vrcholů světa extrémní,nepochopitelný, čistý, nenahraditelný, bez limitu, na život a na smrt.

Představení o vášni k horolezectví, vytrvalosti a pokoře, překonávání vlastních možností
a nezměřitelné síle hor. 
O nespoutané, nekonečné volnosti a hlavách v oblacích. O vteřinách, ve kterých
se nezvratně rozhodne o našem osudu.

Projekt je inspirován výstupem Günthera a Reinholda Messnerových na himalájský vrchol Nanga Parbat Rupálskou stěnou a následnou smrtí mladšího z bratrů. Je to však také výpověď o síle médií, jejichž prostřednictvím Reinhold získával finance pro další expedice, popularitu pro sebe i pro samotné horolezectví. Zároveň jimi byl kritizován a obviňován z bratrovy smrti.


Je obtížnější přežít v extrémních podmínkách, vzdorovat mediálnímu tlaku,
nebo se vyrovnat se ztrátou bratra?

Představení je věnováno horolezcům, kteří se ze svých výprav již nevrátili.

 

This is a story of brotherhood – a relationship as extreme, incomprehensible, pure, irreplaceable, and limitless as the conquering of the highest mountain.  A relationship of life and death.

A performance on passion for mountain-climbing, on perserverance, humility, overcoming your limits
and on the unique forces of the mountains.

On unbridled, infinite freedom and on keeping your head in the clouds. On the split-seconds during
which you can make 
irreversible decisions about your fate.

The project is inspired by Günther and Reinhold Messner’s ascent of the Rupal face of the Nanga Parbat
in the Himalayas, and the death 
of the younger of the two brothers. It is also a statement on the power
of the media, which on the one hand helped Reinhold raise financing for his further expeditions,
bringing attention to him and to mountain 
climbing
in general. On the other hand the media hounded him, 
making him seem responsible for his brother’s death. What’s harder, to survive in the most extreme weather conditions, to withstand the pressures
of the media, or to cope with the death of a brother?

This performance is dedicated to mountain climbers that  have never returned.


autoři / creative team
Jan Kalivoda, Vojta Švejda, Jan Dörner, Milena Fabiánová, David Šmitmajer, Jiří Rouš,
Kryštof Peček, Stephanié N'Duhirahe

  • YouTube Classic
HEAVY METAL SOAP OPERA

Trojice francouzských přátel se pokouší dobýt heavymetalový Olymp.

 

Brání jim v tom však spousta okolností. Nepřítomnost bubeníka, nedostačující hudební talent, ale hlavně jejich komunikační problémy. Sledujeme jejich celkem bezstarostný život, který je unáší řekou času

vstříc propasti zapomění.

Představení je parodicky laděná heavy metalová komedie, kombinující

poetiku béčkové kinematografie, TV sitcomu a hudebního divadla.

 

A trio of French friends decide to conquer the heavy metal Olympus.

But there are several circumstances standing in their way, such as the lack of a drummer, insufficient musical talent, but above all their communication problems. We follow the carefree life of young men

on their way into the abyss of oblivion.

This is a parodic musical comedy set in the world of heavy metal.

It combines the esthetics from B-movies, musical theatre and TV sitcoms.

 

 

 

 

Koncepce, Hudba, Hrají / Concept, Music and performed by
Vojta Švejda, Jan Kalivoda, Tomáš Procházka

Funebráci / The Undertakers

 

Pouliční představení bez začátku i konce, při kterém čtyři funebráci s pohřební kapelou v zádech procházejí s rakví na ramenou ulicí a hledají místo, kam nebožtíka pohřbít...

Místa je málo, všechny volné parcely už dávno skoupili developeři, pod tíhou rakve na nikdy nekončící cestě ubývá sil a je třeba si odpočinout.

Chmurnému průvodu však není dopřána chvilka klidu, rakev se mění v divadlo či kulečníkový stůl, funebráci v kouzelníky a kabaretní umělce.


Příběh čtyř funebráků a tří muzikantů, jejichž cesta k vytouženému

cíli - pohřbu, je příliš klikatá a plná nástrah absurdity.

 

 

A street performance that has neither beginning nor end, about four undertakers and the funeral band that trails them, about a long journey, heavy loads and a single destination.

With a coffin on their shoulders they journey through the town, looking for a place to bury the deceased. There is little space left, developers have bought up all the free plots. It seems the journey may be one without an end and the Undertakers grow weary. Its time to take a rest. But the grim procession
is not afforded 
a moments rest...


The final journey towards the goal - the burial - is too winding,

full of pitfalls and unexpected obstacles.

 


 

autoři / creative team
Jan Kalivoda, Vojta Švejda, Jan Dörner, Michael Vodenka, Milena Fabiánová, Václav Kalivoda,
Lukáš Kalivoda, Martin Zpěvák

ALBERT SE BOJÍ / ALBERTŚ FEAR

Komediální příběh o zápase malého chlapce, se svým vlastním strachem.

Představení v sobě mísí prvky westernu, komiksu, dramatu všedního dne,
je převyprávěno stylem clownské pantomimy a doprovázeno živou hudbou.


"Jsem tady, jsem za tebou, jsem ve

tvých očích, ve tvém hlasu.

Ty mne nevidíš, ale já tebe ano“!


Představení získalo cenu diváka na České taneční platformě 2008.

 

A comedic tale about a young boy’s struggle with his own fear.

The performance blends elements of westerns, comics, and the dramas

of everyday life, and is told in a clown-pantomime style, with live music

right on the stage.
An enormous imagination vs. dwarfish courage.


“I am here, I’m behind you, in your eyes, in your voice.

You can’t see me, but I can see you!”


The performance won the Audience Award
of the Czech Dance Platform 2008.


Koncepce, Hraje / Concept, Performed by
Vojta Švejda
Hudba / Music
Petr Wajsar, Jiří Mráz, Martin Zpěvák
Hudebníci / Musicians
Jiří Mráz (clarinet), Martin Zpěvák (double bass)
Režie / Directed by
James Donlon

Albert01.jpg
PLOŠINA / PATFORM - FORGOTTEN SECTOR

  Genderově nevyvážené představení o zápase mužů vydaných na pospas sobě samým. Skupina mužů je odříznutá od civilizace bariérou ledového oceánu věčně
pokrytého mlhou. Syrové prostředí ostrouhalo jejich způsoby až na kost.
Jedovaté výpary a toxický spad otravuje jejich těla. Monotóní rachot hučících čerpadel nahlodává jejich mysl. Neustálý řev motorů rozbijí jejich klid a mrazivá samota ničí
i poslední záblesky zdravého rozumu.


Zapomeňte na solární energii a zapomeňte na slunce vůbec.

Zde jsou dny stejně temné jako noci.
 


  Gender-imbalanced performance about the struggles of men forced to sort out
their lives alone.
A group of men isolated from civilization by a barrier
of icecovered 
ocean eternally covered in mist. The harsh surroundings have scraped
their manners to the core. The poisonous fumes and toxic fallout are poisoning their bodies. The monotonous droning rumble of the pumps nibbles at their minds.
The constant roar of engines shatters their serenity and frosty isolation destroys even the last glimpes of their sanity.


Forget about solar energy and forget about the sun altogether.

Here the days are just as dark as the nights.


autoři / creative team
Jan Kalivoda, Vojta Švejda, Jan Dörner, Michael Vodenka, Patrik Vojtíšek, Milena Fabiánová

ZAJATCI VESMÍRU / PRISONERS OF SPACE

  Fantastický pohádkový příběh o veliké dobrodružné pouti člověka ke hvězdám,
tajemstvích Vesmíru, nekonečném prostoru, lidské představivosti a mnoha otázkách, které nás napadají při každém pohledu na noční oblohu.
  Dobrodružství tří kluků, kteří pozorují miriády hvězd, obdivují astronauty a sní o cestách vzdálených miliardy světelných let. Příběh o lidech ztracených v tajuplném světě, kde se může stát úplně všechno.
  Dětská hra, kde chce být každý kosmonautem, ale stejně jako v životě, tak ani ve hře to není možné. Někdo musí být konstruktér, někdo musí loď navigovat
ze Země, další musí sršet jako tryska při letu
a někdo přece musí hrát mimozemšťana!

 

  A fantastical children's story about the great adventurous journey of humankind to the stars, about the secrets of the Universe,
the endlessness of space, human creativity and all the other questions which arise while we stare at the night sky.
  The adventure of three boys who observe myriads of stars, adore astronauts and dream of journeys millions of light years away.
  The story of people lost in that mysterious world where anything is possible. A children's game in which everyone wants to be a astronaut, yet just as in real life, not everyone can be...

autoři / creative team
Vojta Švejda, Jan Kalivoda, Jan Dörner, Milena Fabiánová

zajatcia15.jpg
METAMORPHÓSIS FAMFULÁRE

 

Jean Baptiste Bombardon a jeho kolega Plomba
nonšalantně vystřelují šípy nonsensu na šedou realitu všedniho dne.
Společně vytvářejí večery plné nahodilých nápadů, mini příběhů,
skečů a písní, lásky a pochopení, anarchie a naivní revolty, zrady a nenávisti.
Příběhy plné neuvěřitelných zvratů a náhod. 

Aktéři slibují zaručený zážitek a pocit plný štěstí a svobody.Jean Baptiste Bombardon and his colleague Plomba nonchalantly shoot arrows
of nonsense at the grey everyday reality.
Together they create evenings full of random ideas, miniature
stories, sketches and songs, love and understanding,
anarchy and naive revolts, betrayal and hatred...
Stories full of astonishing twists and coincidences.

The actors promise you a guaranteed experience, and the feeling
of being full of freedom and happiness.

 


hrají / performed by
Jan Kalivoda, Vojta Švejda

bottom of page