top of page

wariot ideal

Tvůrčí seskupení Wariot Ideal vzniklo roku 2009 na základě dlouholeté spolupráce Vojty Švejdy, Jana Kalivody a Jan Dörnera.

Výsledkem je řada výrazných projektů české alternativní scény.

Autoři se věnují mnoha uměleckým žánrům, mimo divadla i filmu, zvuku, hudbě a světelnému designu i výstavám svých výtvarných prací. Hledají nové možnosti v oblastech uměleckého výrazu, prezentují jedinečná komediálně laděná díla reflektující aktuální dění našich životů a doby. Svá představení pravidelně uvádějí na několika pražských scénách,

v mnoha městech České republiky i v zahraničí (Španělsko, U.S.A, Bosna a Herzegovina, Itálie, Maďarsko, Anglie, Francie, Rakousko, Slovensko, Litva ad).

Věnují se také koncertním činnostem se svými hudebními tělesy Woříšci

a Šedesátiny Jarky Nohavici.

 

Wariot Ideal is a creative collective founded in 2009 on the basis of many years of cooperation between Vojta Švejda, Jan Kalivoda and Jan Dörner. Together they have created several different new

performances on the Czech independent scene. The group’s members deal in more artistic disciplines than just theatre: film, music, sound and light design and fine art exhibitions.
They search for new possibilities in artistic expression with a dose of comedy,
presenting unique works on current events in our lives and times.

Their performances are to be seen regularly in several different Prague theatres, in many other Czech cities and abroad. (Spain, U.S.A., Bosnia and Herzogovina, Italy, Hungary, England,

France, Austria, Slovakia, Lithuanian and more).

They are also perform concerts with their musical groups Woříšci and Šedesátiny Jarky Nohavici.

Vojtěch Švejda (1976) 
Herec a mim věnující se autorské divadelní tvorbě a improvizaci.

Vzdělání:
1997-2001
Hudební Akademie Múzických Umění v Praze
obor nonverbální a komediální divadlo
1994-1997
Janáčkova Konzervatoř v Ostravě
obor hudebně - dramatický

Během studií na Pražské H.A.M.U. byl angažován jako herec-mim v divadle Mimů Alfred ve Dvoře, kde účinkoval  v představeních - L´Amfiparnaso,
Grotesky na boso, Pohyblivý kabinet, Kjógeny.
Hrál také v představeních Národního divadla v Praze. 
( Mistr a Markétka, Hamlet.)
V roce 2009 byl nominován na cenu Alfréda Radoka jako talent roku 2008 za představení Arktický Robinson aneb Neuvěřitelná putováni Jana Eskymo Welzla.
V roce 2008 byl v divadle Alfred ve dvoře uskutečněn průřez jeho divadelní tvorbou pod názvem Sny a realita.
Je členem improvizovaného hudebního nojazz gangu "Woříšci" a spoluzakladatelem hudebního andekdotik punk duetu "Exclusive Mars". 
V roce 2012 se stává držitelem ceny "Česká divadelní DNA" za vysokou uměleckou a tvůrčí integritu a za reprezentaci nového českého autorského divadla v zahraničí. V roce 2020 je nominován na Cenu Thálie za
výkon v představení Iluzionista.

Jan Kalivoda (1981)
Zvukový mág a skladatel.

Studoval filmový zvuk na VOŠF v Písku
a tradiční indonéskou hudbu na Bali.
V současné době dokončuje studia na FAMU,
Centru audiovizuálních studií.
Vytvořil hudbu pro mnohá divadelní
představení. Je členem nezávislého uměleckého
sdružení Undo and Redo a improvizovaného
hudebního nojazz gangu "Woříšci".
Je spoluzakladatelem hudebního
andekdotik punk duetu "Exclusive Mars".

Jan Dörner (1975)

Jako světelný designer, scénograf i samotný
tvůrce se podílí na mnoha složkách tanečních,
pohybových i činoherních představení.
Je členem skupiny HANDA GOTE a Wariot Ideal.
Při divadelním práci se snaží o propojení
zastaralých přístrojů s moderní technologií,
hledá cesty k nestandardnímu lightdesignu
a přetváří šrot, kovový odpad a pozůstatky
elektroinstalací v netradiční světlomety.

bottom of page